Vzťahmi s investormi Schoellerallibert sa najviac zaoberá vo verejnej obchodnej spoločnosti, ale aj v iných právnych formách firiem. Vedeli ste, že v spoločnosti je práve na tento účel vybudované samostatné oddelenia? Je to takzvané IR (Investor Relations) oddelenie, ktoré oboznamuje investorov a akcionárov a priebehu a finančnom stave spoločnosti.

Obchod

Čo predstavujú vzťahy s investormi a prečo sú dôležité?

Investora si možno predstaviť ako osobu, ktorá investuje určitý finančný podiel do zvolenej investície s cieľom že jeho investícia zvýši svoju hodnotu. V prípade, ak ide o spoločnosť, investor si odkúpi istý podiel z ktorého neskôr profituje. Spoločnosti so svojimi verejnými obchodovanými akciami následne obchoduje na burze a snaží sa získať pozornosť investorov, ktorí by boli schopní do spoločnosti investovať. Ak má spoločnosť svojich stálych vážnych investorov, nemusí sa tak spoliehať na financie z banky a taktiež je to pre ňu menej rizikové a výhodnejšie. Aby sa firma dostala do povedomia vhodných investorov zaoberá sa tým IR oddelenie.

Toto oddelenie spolupracuje taktiež s PR (Public Relations) oddelením, ktoré má na starosti styk s verejnosťou. IR oddelenie sleduje a zaznamenáva finančnú situáciu spoločnosti, finančné výnosy, prognózy, atď. Pri tomto procese úzko spolupracuje aj účtovné a právne oddelenie a výkonný tím. IR oddelenie je v spoločnosti aj tzv. poradcom, usmerňuje riadenie spoločnosti z hľadiska verejnosti a investorského okolia. Naviguje čo sa smie a dá robiť, a čo nie.

investor

Je dôležité aby malo IR oddelenie podrobne spracovanú všetky dokumenty ohľadom riadenia spoločnosti, finančných auditov, finančných štatistík, finančných výkazov, organizačnej štruktúry ako aj o produktoch a službách. Podieľajú sa na komunikácii s investormi, na vedení brífingov a porád s finančnými analytikmi, a sledujú finančnú krízu spoločnosti.

Čo prinášajú investori do spoločnosti?

Skúsený a šikovný investor obohacuje spoločnosť nielen svojim kapitálom, ktorý vkladá do spoločnosti, ale aj svojimi skúsenosťami, know-how, prináša nové kontakty, umožňuje ľahší vstup na nové trhy. Môže, ale nemusí sa podieľať na riadení spoločnosti. Môže pomôcť prilákať ďalších investorov a pomôcť s predajom.