Peniaze umožňujú ľuďom obchodovať s tovarom a službami, chápať cenu tovaru a dávajú nám spôsob, ako ušetriť na väčšie nákupy v budúcnosti. Peniaze sú cenné len preto, že každý vie, že všetci ostatní ich akceptujú ako spôsob platby – poďme sa pozrieť, ako sa peniaze vyvíjali a ako ich používame dnes.

trh
 
SVET BEZ SKUTOČNÝCH PEŇAZÍ
Peniaze sú súčasťou ľudskej histórie minimálne posledných 3000 rokov. Predtým sa predpokladá, že sa bol zaužívaný systém výmeny – „BARTERING“.
Ide o priamy obchod s tovarom a službami – napr. poskytnem niekomu 5 kg zemiakov a on mi za to pomôže opraviť auto. Musíte si vždy nájsť niekoho, kto je ochotný vymeniť si niečo s vami. Tento obchodovaný tovar slúžil ako prostriedok výmeny, aj keď jednotkové hodnoty si neboli rovné. Rozšíril sa po celom svete a v niektorých častiach sveta stále pretrváva.

PRVÉ PENIAZE
V roku 600 pred naším letopočtom sa vo svete, v Lýdii, prvýkrát objavila minca ako taká. Mince boli vyrobené zo zmesi striebra a zlata, ktorá sa vyskytuje prirodzene. Tento krok pomohol krajine zvýšiť tak vnútorný, ako aj zahraničný obchod, čím sa stala jednou z najbohatších ríš v Malej Ázii.

peníze

Okolo roku 700 pred naším letopočtom, Číňania sa presunuli z mincí na papierové peniaze. Európania však stále používali mince až do 16. storočia, pomáhali pri získavaní drahých kovov z kolónií, aby stále razili viac a viac peňazí. Nakoniec, banky začali používať bankovky pre vkladateľov a dlžníkov. Tieto bankovky môžu byť kedykoľvek prevedené do banky a vymenené za nominálne hodnoty v strieborných alebo zlatých minciach. Papierové peniaze boli používané na nákup tovaru a fungovali podobne ako fungujú dnes, ale boli vydané bankami a súkromnými inštitúciami, nie vládou, ktorá je teraz zodpovedná za vydávanie meny vo väčšine krajín. Prvá papierová mena vydaná európskymi vládami bola v skutočnosti vydaná v Severnej Amerike.

Prechod na papierové peniaze v Európe zvýšil objem medzinárodného obchodu. Banky a vládnuce triedy začali kupovať meny z iných krajín. Stabilita konkrétnej monarchie alebo vlády ovplyvnila hodnotu meny krajiny a schopnosť tejto krajiny obchodovať na trhu. Konkurencia medzi krajinami často viedla k menovým vojnám.

INTERNETOVÉ PLATBY
V 21. storočí vznikli dve rušivé formy: mobilné platby a virtuálna mena. Mobilná platba je spôsob, kde peniaze za produkt alebo službu prevádzame prostredníctvom prenosného elektronického zariadenia, napríklad mobilného telefónu alebo tabletu. Môže byť tiež použitá na posielanie peňazí priateľom alebo členom rodiny.