Existuje mnoho spôsobov ako si „poistiť“ svoju budúcnosť v podnikaní niektoré stoja naozaj za to iné sú len plytvaním času, energie a hlavne Vašimi financiami. My si však ukážeme, ktoré sú naozaj tie pravé, ktoré Vás posunú vpred.

úspěch

Spôsoby znižovania rizika
1. diverzifikácia
2. flexibilita
3. delenie rizika
4. transfér rizika
5. poistenie rizika

Ide o spôsoby, ktorých úlohou je riziku predchádzať. Ak už sa nedá predísť riziku na to slúži poistenie, ktoré slúži na odstránenie negatívnych dôsledkov, ktoré sú už nezvratné a teda musíme im čeliť.
Ako prvým v poradí začneme diverzifikáciou jedná sa o opatrenie, ktoré Vám zabezpečí v prípade zlej ekonomickej situácie vo Vašom konkrétnom sektore, v ktorom Vaša spoločnosť pôsobí, že neprídete o všetko. Ide o to, že svoje investície použijete v rôznych portfóliách a nebudete tým závislý na jednom produkte či činnosti. Taktiež je ale dôležité neprekročiť určité hranice, pretože tým môžete oslabiť firmu napríklad investovaním do oblasti, v ktorej nemáte absolútne žiadne skúsenosti.

Ďalšou je flexibilita rizika čo znamená byť pružný schopný rýchlo reagovať na zmeny situácií. Čím však ide o väčší podnik tým má aj menšiu flexibilitu a nedokáže tak rýchlo reagovať na zmeny trhu. Napríklad ak vieme, že technológie napredujú raketovým tempom tak investujeme do prenájmu strojov a nie do kúpy a tým docielime, to že vždy budeme pracovať s najnovšou technológiou.
Ak ide o delenie rizika tak to vieme docieliť napríklad zmluvou o združení. Jedná sa o to keď malá firma dostane veľkú zákazku financovanú prostredníctvom eurofondov čo znamená, že istú dobu bude musieť zafinancovať daný projekt tak spraví to, že sa spojí a podelí o projekt s inou spoločnosťou a budú riziko znášať spoločne.

notebook

Transfér rizika sa uskutočňuje napríklad pomocou termínovaných obchodov.
V neposlednom rade asi najdôležitejším spôsobom ako si ochrániť majetok je poistenie, či už ide o poistenie majetku, poistenie prerušenia prevádzky, poistenie hmotnej zodpovednosti za škodu a mnohé ďalšie.