V dnešnej kultúre civilizovaných krajín z pohľadu náboženskej otázky prevláda kresťanstvo. Aj kresťanstvo má svoje zásady a určité hranice, v jeho dnešnom učení napríklad nepočujeme konkrétne zmienky o reinkarnácii a karme. Mnohí by tieto pojmy možno zaradili k šamanstvu či okultizmu, ale to predsa vôbec nie je správne zaradenie! Reinkarnácia a karma majú z Bohom a jeho synom Ježišom Kristom spoločného oveľa, oveľa viac, než ste si možno mysleli.

posmrtný život

Na základe viacerých prečítaných kníh a názorov od nadaných ľudí či dokonca mníchov žijúcich a narodených v rokoch cca 1880 sa dostanete predovšetkým k literárnym prameňom, názorom a múdrostiam, ktoré sa zmieňujú o viere v Boha aj Ježiša, teda nielen že sa o nich zmieňujú, ale v nich skutočne veria, ale k tomuto ich učeniu sa z veľkej časti pripája hlavne reinkarnácia, ako aj následná karma. Možnosť reinkarnácie nám podľa týchto starých prameňov poskytol sám Boh ako jeho najväčší dar a Ježiša zoslal práve na základe nášho vykúpenia a očisty v období, kedy hriechy a zlo ľudstva na planéte Zem už nepoznali obdoby.

Zem, teda náš súčasný svet je totiž len určitou skúškou a školou. Aby bol na nej nový priestor k dobru a k správnejšiemu smeru, prišiel Ježiš a obetoval sa svojim vykúpením. My teraz následne máme možnosť byť na tejto planéte, v tejto „škole“ a budovať, zdokonaľovať našu duševnú stránku, aby mohla dosiahnuť vytúženej hranice. Tým, že v tomto svete zomrieme, skončila naša lekcia a prišli sme v podstate len o fyzickú, telesnú schránku. Duša ale určite nezomiera, bude dostávať možnosť vstupovať do narodenia sa v stále iných podmienkach a osudoch, aby mohla dosiahnuť skutočného pochopenia a dokonalosti.

fantazie

  • Preto si myslím, že smrťou nás okamžite nečaká Raj v pravom zmysle slova, ale dar vracať sa k životu späť a dosiahnuť skutočného pochopenia a zrovnania sa so sebou sámým a osudom, ktoré nám vlastne budú tým najcennejším darom, aký môže naša duša nakoniec získať. Až potom všetky lekcie spolu s reinkarnáciou skončia a čaká nás úprimné uvoľnenie, ktoré však musíme dosiahnuť sami svojim pochopením, názormi, skúsenosťami, postojmi, skutkami,…

A čo sa týka otázky karmy, tá je vlastne odpoveďou na náš minulý život a naše minulé postoje, ale odvádza sa aj od toho, aké postoje a názory volíme v živote dnešnom.

  • Konkrétna viera v reinkarnáciu však neverí v prevtelenie sa do zvieraťa.