Čo je PZP?

PZP je poistenie pre vás a vaše auto. Pokiaľ sa stane, že vaše auto poškodí svojou prevádzkou iné vozidlo, poprípade niečí majetok, tak vaše poistenie pokrýva náhradu škody tretej strane. Každý jeden vodič je zodpovedný za všetky škody, ktoré jeho vozidlo spôsobí svojou prevádzkou. Poistenie je povinné práve preto, aby chránilo obete dopravných nehôd a škodových udalostí.

auto

Prečo musím mať uzatvorené PZP?

Túto povinnosť určuje zákon. Pokiaľ by ste ako majiteľ auta neuzatvorili PZP, tak by ste so sto percentnou pravdepodobnosťou dostali pokutu do výšky až tri tisíc eur. Okrem toho by ste museli hradiť náhradu škody taktiež zo svojho vrecka. V konečnom dôsledku je však platenie poistenia omnoho výhodnejšie, než preplácanie plnej výšky spôsobnej škody.

Aký je územný rozsah poistenia?

PZP sa vzťahuje na škodu, ktorá je spôsobená v našej republike, v štátoch Európskej únie, alebo v štátoch, v ktorých bola uzatvorená vzájomná dohoda o vyrovnávaní nárokov na náhradu škody spôsobenej prevádzkou motorového vozidla.

Aké sú limity poistného plnenia?

Limit až dva a pól milióna eur za škodu na zdraví a až sedemsto tisíc za škodu vzniknutú poškodením či zničením cudzej veci.

Čo ak skončila platnosť PZP?

Vozidlo bez platného poistenia nesmie byť účastné na premávke. Vo všeobecnosti však platí, že ak kúpite vozidlo, PZP uzatvorené mať musí, bez ohľadu na to, či ide o funkčné, či nepojazdné vozidlo.

Kedy musím uzavrieť PZP?

Najneskôr prvý deň použitia auta.

Kedy dostanem bielu a zelenú kartu?

Uvedené dokumenty dostanete okamžite po uzatvorení poistenia a to na mailovú adresu, ktorú uvediete pri žiadosti. Takéto karty majú platnosť maximálne tridsať dní. Do tohto termínu vám poisťovňa zašle originálne karty, ktoré budete používať.

nissan

Na čo potrebujem tieto karty?

Sú to potvrdenia o PZP. Biela karta je potvrdenie na území našej republiky a zelenú kartu budete potrebovať pri návšteve zahraničia.