Čo si predstavujete pod termínom obchodné rokovanie? Ak ste si mysleli, že je to stretnutie viacerých zamestnancov či podnikateľov, mali by ste vlastne pravdu. Obchodné rokovanie je formou styku medzi obchodnými partnermi. A v súčasnej dobe je úplne bežné, že zamestnanci alebo partneri spoločnosti pochádzajú z viacerých kultúr. Práve tvorba vhodných podmienok pomáha firmám prispievať k novým riešeniam a osloveniu rôznych zahraničných zákazníkov.
Rovnako ako príprava na ťažkú písomku v škole ale aj príprava na dôležitý pohovor, tak aj príprava na rokovanie je základom úspechu. Vedia to manažéri, obchodníci ba aj začínajúci podnikatelia.

konference.jpg

Nielen mladá generácia vníma internet ako vymoženosť a veľkú pomôcku pre čokoľvek. Často ju využívajú aj podnikatelia, napr. pri príprave na obchodné rokovanie. Internet im prinesie množstvo informácií o budúcom partnerovi. A tak vyzbrojení množstvom čísel, referencií, propagačných materiálov sú pripravení vydať sa na strastiplnú cestu s pocitom, že spravili naozaj všetko, čo bolo v ich silách.
Podnikateľ si je vedomí, že nestačí len výbava materiálov, tajná zbraň sa skrýva najmä v oblečení, v jeho vystupovaní, charizme a v sile presvedčenia. Obchodné rokovanie reprezentuje nielen podnikateľa a jeho firmu ale hlavne krajinu jeho pôvodu.

Ako už bolo spomínané, na rokovanie so zahraničným partnerom je nesmierne dôležitá starostlivá príprava. Či už stanovenie cieľa, témy, času, výberu zástupcov firmy a mnoho ďalších aspektov. Ale existujú tri základné body, tri základné „business prikázania“. A to:
– odkiaľ náš partner pochádza a aké sú v jeho krajine zvyklosti,
– organizačné zabezpečenie príjazdu, pobytu, odjazdu,
– počas pobytu a hlavne spoločenských podujatí nezabúdať na základné pravidlá spoločenského správania.

dohoda.jpg

Už len rokovanie s tunajším partnerom je veľmi vyčerpávajúce. Tak si skúsme predstaviť o čo náročnejšie je rokovanie s partnerom inej kultúry. Je potrebné prihliadať na množstvo vecí. Aby sme sa vyvarovali trápnych situácií, nedorozumení a neúmyselných nezdvorilostí a urobili si predstavu o našom obchodnom partnerovi, je dôležité všimnúť si nasledujúce aspekty kultúry.
a) osobnosť obchodného partnera,
b) verbálna a neverbálna komunikácia,
c) obliekanie a vzhľad,
d) jedlo a stolovanie,
e) vzťahy medzi ľuďmi,
f) viera a postoje.