Otázku, či deťom vreckové dávať, alebo kedy s touto činnosťou začať, si kladie mnoho rodičov. Pamätajte na to, že ide o pomerne dôležitý výchovný prvok. Preto nepodceňujte správny postup a čas, kedy svojim ratolestiam po prvýkrát zveríte ich vlastné financie.

pokladnička

Vek
Konkrétny vek, kedy deťom začať dávať vreckové je samozrejme veľmi individuálny. Záleží to najme od psychickej a emocionálnej vyspelosti dieťaťa. Vo všeobecnosti, by ste však nemali s vreckovým začínať skôr, ako pred dosiahnutím piatich rokov.

Pravidelnosť
Vreckové, by ste nemali deťom nemali dávať, kedy sa vám zachce. Ak sa už pre tento bod vo výchove rozhodnete, stanovte presný dátum, kedy budete peniaze svojim potomkom odovzdávať. je jedno, či si zvolíte týždňové, alebo mesačné intervaly. Ide však o naozaj podstatnú zásadu, pretože týmto spôsobom deti učíte, že financie máme k dispozícií v istom termíne. Takto vytvoríte modelovú situáciu, ktorú budú zažívať v zamestnaní.

Čiastka
Koľko peňazí, budete svojim deťom dávať závisí od vašej finančnej situácie a taktiež veku dieťaťa. Čiastku si nastavte tak, aby nehrozila váš rodinný rozpočet. Deti si za vreckové nemajú kupovať potraviny, alebo iné nevyhnutné veci. Slúži na ich záujmy a tiež na to, aby sa s financiami naučili hospodáriť. Čím staršie dieťa je, tým by sa táto čiastka, mala postupne zvyšovať.

Voľnosť
V žiadnom prípade, by ste deťom nemali určovať, akým spôsobom majú svoje vreckové míňať. Je dobré ak im prirodzene budete ukazovať, ako s financiami hospodáriť, avšak nakladanie s vreckovým nechajte na nich. V inom prípade, sa nikdy nenaučia ako správne peniaze rozdeliť, či ušetriť.

dívka

Vreckové nikdy nedávajte za odmenu. Umývanie riadu, alebo vysávanie má byť pre dieťa samozrejmosťou a nie spôsobom zárobku. Naopak zatrhnutie vreckového, ako trest, taktiež nie je tou najlepšou možnosťou. Preto si radšej nájdite iné možnosti, ako svoje ratolesti potrestať. Častou otázkou je i to, do akého veku deti sponzorovať. Je to veľmi individuálne. Ak vám to však vaša finančná situácia dovoľuje, nie je zlé ak nejaké to euro svojim deťom dáte aj vtedy, keď sa osamostatnia. Pocit, že ste ich oporou je veľmi podstatný.