Pri vzniku spoločnosti dochádza k vkladu jednotlivých spoločníkov k základnému imaniu. To znamená, že spoločník sa podieľa na vytvorení základného imania v určitom rozsahu, v danej výške. Samotné základné imanie prestavuje súhrn peňažných prostriedkov spoločnosti, ktorými spoločnosť disponuje na začiatku, na štarte pri podnikaní. Základné imanie je peňažné vyjadrenie peňažných a nepeňažných vkladov do spoločnosti. Predstavuje majetok, ktorý vložili spoločníci do spoločnosti. V záznamoch nájdeme v akej výške je vložený vklad od konkrétnych spoločníkov spoločnosti. Táto informácia je označovaná ako obchodný podiel spoločníka v spoločnosti.

administratíva a účtovanie

Ak ste sa rozhodli podnikať, dobre si premyslite náležité postupy, ktoré sa spájajú so začiatkom podnikania, dostatočne sa informujte v danej oblasti, účtovníctvo nevynímajúc, aby ste sa vyhli mnohým nedorozumeniam, nejasnostiam a váš štart do podnikateľskej sféry bol bezproblémový. V prípade otázok vzťahujúcich sa na účtovanie, neváhajte využiť poradenstvo. Špecializovaný tím odborníkov vám poradí a pomôže vyriešiť nezrovnalosti, ktoré sa so začiatkami v podnikaní bezvýhradne spájajú. Pohyb peňažných prostriedkov sa zaznamenáva v otváracej súvahe. Na internetových stránkach a v zákonníkoch nájdete množstvo definícii, ktoré sú mnohokrát náročné na pochopenie. Uvádzame konkrétne príklady z praxe a prislúchajúce účtovné postupy a radi vám pomôžeme aj s vašim prípadom.

zistite si o nás viac

Obchodný podiel spoločníka vypovedá o jeho právach a účasti pri rozhodovaní v spoločnosti. Obchodný podiel je možné previesť na iného spoločníka alebo na fyzickú či právnickú osobu, ktorá nie je spoločníkom spoločnosti. Obchodný podiel je možné rozdeliť, previesť na dva odlišné subjekty v rôznej výške v súlade s platnou legislatívou v krajine. Pri samotnom vykonaní prevodu obchodného podielu je potrebný súhlas valného zhromaždenia, ktoré pozostáva zo spoločníkov spoločnosti. K uskutočneniu sú potrebné náležité dokumenty. Prevod obchodného podielu účtovanie predstavuje postup, ktorý sa týka náležitého úkonu a ktorý je potrebné zaznamenať v účtovných knihách.