Princíp segregácie vedúci sa za ruku s rasovou neznášanlivosťou, vyhroteným koncom radikálnych názorov a potenciálnym dravcom nacionalizmu je prítomný v celom svojom rozsahu na našej modrej planétke, ktorá sa pri každej pomyselnej hre týchto dramatických fenoménov rozpamätáva na krvavé stopy v jej samotných dejinách. Rozdráždené rany histórie, ktoré by mali slúžiť ako excelentný príklad pre budúce sa neprehrešenie a následné nepošpinenie ľudských práv a slobôd, však nie vždy určujú nasledovný chod svetovej politiky. Svet na úsvite 21. storočia čelí výzve, ktorá hlása návrat k tolerancii.

cestování
 
Vedzme, že tento ideologický konflikt založený na rasovej, etnickej či náboženskej neznášanlivosti sa dotýka každého jedného národu, každej jednej krajiny, každého regiónu, mesta i jeho samotného obyvateľa. Európska únia sa dnes pohráva s rôznorodosťou koncepcií, avšak väčšina z nich pramení z obáv a strachu, z prípadného nebezpečenstva, ktoré číha na brehoch Stredomoria a postupuje vyššie. Budujú sa múry, ploty a bariéry. Tak ako na hranici Macedónska so Srbskom, tak i Srbska s Maďarskom. Tie múry však nepredstavujú len fyzický aspekt slúžiaci k predelu jednotlivých území. Tie múry sa ocitajú v ľudskej reči, v myslení jednotlivcov, v prezentovaní názorov a postrehov. Tie múry sa v podobe predsudkov zúčastňujú na budovaní ríše extrémistov, na ktorých si Európa pamätá z časov bláznivého a nenapraviteľného krviprelievania, ktoré zamorilo bájne regióny európskej zeme.
 
Čo dnes hlásajú jazyky, z ktorých pozostáva NAŠA Európska únia?
 
Xenofóbia vládne konzervatívcom a dáva príležitosť politickým stratégom pre vedenie národnostne orientovanej politiky. Krajiny Európskej únie sa v predvečer volieb do Europarlamentu väčšmi ako s myšlienkou „zjednotení v rozmanitosti“ pohrávajú so zásadami, ktoré majú upevňovať národnú hrdosť a budovať vlasteneckú identitu. Tá identita, ktorú by mal pociťovať každý jeden národ nám však nie je hrozbou. Hrozbou je jej znetvorenie. Vykonštruovanie z úcty k vlastnej krajine len zberbu nedefinovateľných názorov vypustených ústami radikálnych skupín, ktoré v konečnom dôsledku predstavujú nebezpečenstvo pre vedenie proeurópskej politiky.

vlajka
 
Európska únia nám dnes slúži ako slušný garant slobody, kreácie rozličných pohľadov, je nástrojom propagácie myšlienok zo štátu do štátu, z národa k národu. Mladým ľuďom zaručuje možnosť nahliadnuť do srdca odlišnej kultúry, stať sa súčasťou multikultúrnych projektov počas štúdia, ale i značného sebarozvoju v podobe pracovných príležitostí. Milovníkom vína umožňuje degustovať rozličné odrody hrozna vo svetovom merítku, znalcom vo vedeckom sektore napomáha k cieľavedomému rozmachu kvarciárneho sektoru a cestovateľom, básnikom a filozofom dáva podnet k zrodu dojmu. Tá famózna možnosť hýbať sa a spoznávať, tá senzácia, keď Berlín viac neplače pod tiažou betónového múru a Karpaty dovidia až k vodám Atlantiku! Uvedomme si ten pôvab, ktorý sa zrodil v zjednotení v rozmanitosti. Vedzme, že tá rozmanitosť nám dáva reálny impulz pre spoločne vedený život.