Vaše deti rastú, učia sa rozprávať a vy ste niekedy až prekvapený, ako rýchlo vedia sformulovať vety a aké zložité slová sa na nich dokážu nalepiť. Pohybujú sa už s ľahkosťou a sú čoraz múdrejšie a bystrejšie. Tým pádom je teraz čas na to, aby ste ich pomaly začali učiť k samostatnosti. Samozrejme, pekne postupne. A prvé, čo by ste ich v rámci samostatnosti mali naučiť, je neisť zodpovednosť za svoje veci.Odložená detská hračka.jpg
Mali by ste ich naučiť upratovať a určite by si nemali zvykať na to, že rodičia urobia všetko za nich. Určite by nemali žiť vo vedomí, že oni sa majú len zabávať a rodičia len pracovať a vy by ste ich mali aspoň trochu zábavnou formou doviesť k zodpovednosti.
Mali by ste ich najprv naučiť upratovať si svoje hračky – „dávať hračky spať aby si oddýchli“. Nechajte vaše dieťa nech to urobí samo. Do podvedomia sa mu dostane informácia, že keď sa dohrá alebo keď niečo prestane používať, má to upratať.
Vy im samozrejme musíte ísť príkladom, pretože ak deti budú mať pocit, že iba oni musia upratovať svoje veci a uvidia, že vy máte vo svojich osobných veciach neporiadok, vyšlete im informáciu, že sa nemusia snažiť upratovať – veď ani mamina alebo tato nemajú poriadok – tak prečo ho chcú odo mňa?Dieťa ktoré pomáha s riadmi.jpg
Zapájajte ich do domácich prác. Potrebujete len drobnú pomoc, zavolajte deti. Áno, zvládnete to aj bez ich pomoci, no ak zavoláte deti, naučíte ich, že prácu v domácnosti si treba deliť a že ju nemá robiť len jeden jediný člen. Ak napríklad nakladáte riady do umývačky, poproste deti, nech vám aspoň s pár vecami pomôžu – nech pohľadajú, či po dome nie je nejaký riad. Ak umývate riady ručne, zavolajte deti na pomoc s ich ukladaním alebo utieraním. Zároveň pritom získate čas, kedy sa s dieťaťom budete rozprávať.
Samozrejme, nesmiete dieťa preťažiť, ale v zdravej miere je preňho práca úplne v poriadku. Ale musí byť ľahká a zábavná a ideálny stav je, ak ste pri danej práci s ním.